שיעורי תכנות SCRATCH

יחידת לימוד #1 - הקדמה

  • Slides: PPTX, PDF
    See the Robot Designs (English) tab on this website for a collection of basic training designs.

יחידת לימוד #2 - ניווט בתוכנה

יחידת לימוד #3 - תזוזה ופנייה

יחידת לימוד #4 - הרגלי תכנות טובים

יחידת לימוד #5 - שימוש בחיישנים

יחידת לימוד #6 - שיפור טכניקות תכנות

יחידות לימוד #7 - שילוב כל מה שלמדנו

יחידת לימוד #8 - טכניקות תכנות מתקדמות

יחידת לימוד #9 - שימוש מתקדם בחיישנים

יחידת לימוד #10 - טכניקות עבור FIRST LEGO League

Unit 11: